Město Český Krumlov

Český Krumlov je okresní město v Jihočeském kraji, od roku 1963 městskou památkovou rezervací a od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Řadí se mezi nejnavštěvovanější města v České republice nejen z důvodu nejlépe zachovaných historických památek. Vnitřní město je systém ulic s pravidelným náměstím, který je nezměněn od doby založení. Velký počet zachovalých městských domů – gotických, renesančních, v menší míře i barokních a každý dům má svůj příběh.

1. Hrad a zámek Český Krumlov

Není třeba představovat zámek Český Krumlov, který je po Pražském hradě nejrozsáhlejší zámecký areál v ČR.
Součástí je barokní zámecká zahrada založená v 17. století jejíž důležitou součástí je Letohrádek Bellarie, před ním je situováno
tzv. otáčivé hlediště.

2. Egon Schiele Art Centrum

Vedle celoroční výstavy kreseb a akvarelů a dokumentační výstavy k životu a dílu umělce je k vidění Schielem navržený vlastní
nábytek, posmrtná maska a jediná Schieleho plastika. Egon Schiele Art Centrum se nachází v ulici Široká č.p.71

3. Muzeum historických motocyklů

současnosti je v muzeu k vidění více než 20 motocyklů různých českých i zahraničních značek. Muzeum historických motocyklů se nachází v ulici Široká č.p. 80.

4. Muzeum stavebních dějin a řemesel

Návštěvník expozice má ojedinělou možnost nahlédnout do stavební historie středověkého města. Muzeum stavebních dějin a řemesel se nachází v ulici Dlouhá č.p. 92.

5. Muzeum loutek a pohádkový dům

Výstava představuje přes 200 historických loutek aranžovaných do tématických celků. Součástí je i mechanický model pouti včetně ruského kola, který zabírá celou jednu místnost, originál mechanického divadla z roku 1815. A ještě si můžete prohlédnout podkroví s příbytkem loutkáře. Muzeum loutek a pohádkový dům se nachází v ulici Dlouhá č.p. 29.

6. Kostel sv. Jošta

Špitál s kostelem sv. Jošta založil kolem roku 1330 krumlovský vladař Petr I. z Rožmberka. V tomto kostele je umístěna expozice starých českých marionet, kompletních loutkových divadel včetně dekorací a opon z druhé poloviny 19. stol. Kostel sv. Jošta se nachází v ulici Latrán č.p. 27.

7. Pivovar Eggenberg

Tradice vaření piva v Českém Krumlově sahá k samým počátkům města. Českokrumlovský pivovar pořádá různé prohlídky do svého zákulisí. Pivovar Eggenberg se nachází v ulici Latrán č.p. 27.

8. Regionální muzeum

Jedinečnou zachovalost historického centra města Český Krumlov přibližuje jeho unikátní keramický model v tomto muzeu. Regionální muzeum se nachází v ulici Horní č.p. 152.

9. Kostel sv. Víta

Římskokatolický kostel sv. Víta v Českém Krumlově je vedle zámku druhou architektonickou dominantou města. Kostel dal na místě starší stavby vybudovat v době po roce 1400 krumlovský farář Hostislav z Bílska. Kostel sv. Víta se nachází v ulici Horní č.p. 156.

10. Dům fotografie

Dům fotografie je galerie, ve které probíhají roční výstavy zaměřené na tvorbu převážně českých autorů. Dům fotografie se nachází v ulici Šatlavská č.p. 141.

11. Muzeum útrpného práva

V nově zrekonstruovaných sklepních prostorách pod radnicí se nachází ojedinělá expozice útrpného práva a mučících nástrojů. Muzeum útrpného práva se nachází na Náměstí Svornosti 1.

12. Náměstí Svornosti

Čtvercový půdorys náměstí, rozložení domů po jeho stranách a vyústění ulic odpovídají v zásadě stavu z doby středověkého založení města. Průčelí a interiéry domů nesou ale již stopy staletého vývoje.

13. Muzeum fotoateliér Seidel

Muzeum návštěvníkům vypráví příběh o počátcích fotografie, pohnutý osud průkopníků tohoto řemesla i fotografi ckou kroniku česko-německo-rakouského pomezí konce 19. a 1. pol. 20. století. Muzeum fotoateliér Seidel se nachází v ulici Linecká 272.

14. Wax muzeum

Návštěvník zde může shlédnout české krále a císaře stejně tak jako české a zahraniční osobnosti. Wax muzeum se nachází v ulici Kájovská č.p. 68.

15. Zrcadlový labyrint

Přijďte se podívat do zrcadlového bludiště jež patří mezi největší v Evropě. Tato unikátní zrcadlová síň obsahuje na 90 zrcadel, na níž navazuje menší nezvyklé křišťálové bludiště složené z čirých skel. Zrcadlový labyrint se nachází v ulici Široká č.p. 52.

16. Grafitový důl

Zde si můžete užít prohlídku atraktivního podzemí grafitového dolu. Prohlídka dolu důlním vláčkem po celou dobu v péči odborných průvodců. Zapůjčení oděvů, obuvi a ochranných pomůcek. Grafitový důl se nachází v ulici Chvalšinská.

17. Jezdecký klub Slupenec

Jezdecký klub Slupenec najdete 1,5 kilometru od centra Českého Krumlova umožňuje nezapomenutelný zážitek pro každého, pro pokročilé jezdce i úplné začátečníky. Jezdecký klub Slupenec se nachází v Slupenci č.p. 1.

R) Residence Muzeum vltavínů
I) Infocenter Český Krumlov

 CHCI UBYTOVÁNÍ V ČESKÉM KRUMLOVĚ
REZERVACE SPECIÁLNÍ NABÍDKY